Proběhl 5. ročník akce ,,Pojďte si hrát“Proběhl již 5. ročník akce ,,Pojďte si hrát“

V pátek 6. května 2016 uspořádal MIKROREGION JIZERA 5. ročník akce ,,Pojďte si hrát“. Akce se tradičně konala v Pěnčíně na sportovním hřišti a pro děti z mateřských škol Mikroregionu Jizera bylo připraveno celkem jedenáct nenáročných sportovních disciplín, jejichž chod zajišťovali dobrovolníci z řad občanů přidružených obcí. Za splnění všech disciplín dostaly všechny děti účastnický list a sladkou odměnu. Akce se zúčastnily děti z mateřských škol z Paceřic, Svijanského Újezdu, Ohrazenic, Pěnčína, Přepeř a mateřská škola Zámeček z Turnova, nezúčastnily se pouze děti z Příšovic. Celkem se sešlo 236 dětí a díky příznivému počasí se akce i v letošním roce velmi vydařila.

 Bez názvu.jpg


4.7.2016 - NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DÍKY DOTACI Z LIBERECKÉHO KRAJE

MIKROREGION JIZERA bude v roce 2016 podpořen dotací z rozpočtu LK na projekt ,,Obnova veřejného osvětlení  MR JIZERA v roce 2016“. Do projektu je zapojeno 9 členských obcí mikroregionu (Sychrov, Ohrazenice, Paceřice, Turnov, Kobyly, Žďárek, Pěnčín, Přepeře a Příšovice) z celkových 16. V rámci projektu dojde např. k rozšíření veřejného osvětlení o nové sloupy, opravě stávajícího veřejného osvětlení, či osazení nových osvětlovacích těles. Realizace projektu je plánována do konce tohoto roku. 

 

MIKROREGION JIZERA ZÍSKAL DOTACI Z LIBERECKÉHO KRAJE NA OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

MIKROREGION JIZERA byl v roce 2017 opět finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje z Programu obnovy venkova. V rámci projektu ,,Opravy místních komunikací v MR JIZERA“ byly opraveny vybrané místní komunikace v celkem deseti členských obcích (Svijanský Újezd, Sychrov, Kobyly, Paceřice, Pěnčín, Radimovice, Žďárek, Lažany, Příšovice a Svijany) z celkových šestnácti. Projekt zahrnoval zejména lokální opravy výtluků místních komunikací a plošné opravy asfaltovým betonem. Realizace projektu je plánována do konce září 2018.