Projekt "Kompostéry pro Jizeru"Vyvěšeno: 11. 8. 2017
Sejmuto: 1. 8. 2022

Název projektu: Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Jizera

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0002921

Specifický cíl: 3.1 Prevence vzniku odpadů

Zdroj podpory: FS

Zprostředkující subjekt: SFŽP ČR

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 404 257,98 Kč

Výše podpory z fondů Evropské unie: 2 043 619,28 Kč, 85 %

Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 360 638,70 Kč, 15 %

Název příjemce podpory: Mikroregion Jizera

Datum zahájení realizace projektu: 21.6.2017

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.7.2017

Cíl projektu: Předmětem podpory je pořízení zahradních kompostérů pro potřeby domácností nacházející se v katastrálních územích vybraných obcí Mikroregionu Jizera. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení biologicky rozložitelného odpadu rostlinného charakteru o 351,08 t/rok.

Specifikace projektu:

 • 254 ks zahradních kompostérů o objemu 1 400 l
 • 96 ks zahradních kompostérů o objemu 1 050 l
 • 93 ks zahradních kompostérů o objemu 800 l
 • 23 ks zahradních kompostérů o objemu 650 l
 •   2 ks štěpkovačů

Zúčastněné obce:

 • Radimovice
 • Žďárek
 • Sychrov
 • Svijany
 • Přepeře
 • Lažany
 • Svijanský Újezd
 • Čtveřín

Bez názvu.jpg


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 11. 08. 2017 17:26

MIKROREGION JIZERA ZÍSKAL DOTACI NA NÁKUP KOMUNÁLNÍ TECHNIKY

I v roce 2019 byl Mikroregion finančně podpořen z Programu obnovy venkova Libereckého kraje, a to na nákup komunální techniky pro potřeby členských obcí mikroregionu.

Celkem jsme zakoupili 34 ks techniky od motorových pil, přes hákové kontejnery až po samojízdný mulčovač. Dotace Libereckého kraje na projekt činila téměř 50 % z celkových nákladů projektu, což bylo více jak 900 tis. Kč.

Veškerou komunální techniku zakoupil Mikroregion Jizera a členské obce si ji dle svých potřeb budou vypůjčovat.

Za poskytnutou dotaci děkujeme.

----------------------------------

V ROCE 2018 JSME OPĚT OBDRŽELI DOTACI Z LIBERECKÉHO KRAJE

Tentokrát na projekt s názvem ,, Zvyšování kvality života v MR JIZERA“ . Projektu se zúčastnilo celkem šest členských obcí mikroregionu (Pěnčín, Příšovice, Svijany, Kobyly, Sychrov, Žďárek) a Liberecký kraj nám z Programu obnovy venkova na jeho realizaci schválil dotaci ve výši 1 mil. Kč. Díky dotaci byl např. opraven chodník před budovou ZŠ v Kobylech, opravena střecha budovy Obecního úřadu v Příšovicích nebo zrekonstruováno oplocení hřbitova na Sychrově.  Do konce května bude dále provedena oprava místní komunikace ve Svijanech, oprava střechy budovy Obecního úřadu ve Žďárku a rekonstrukce chodníku v Pěnčíně.

----------------------------------

MIKROREGION ZÍSKAL DOTACI Z LIBERECKÉHO KRAJE NA OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

MIKROREGION JIZERA byl v roce 2017 opět finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje z Programu obnovy venkova. V rámci projektu ,,Opravy místních komunikací v MR JIZERA“ byly opraveny vybrané místní komunikace v celkem deseti členských obcích (Svijanský Újezd, Sychrov, Kobyly, Paceřice, Pěnčín, Radimovice, Žďárek, Lažany, Příšovice a Svijany) z celkových šestnácti. Projekt zahrnoval zejména lokální opravy výtluků místních komunikací a plošné opravy asfaltovým betonem. Realizace projektu je plánována do konce září 2018.

------------------------------------

NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DÍKY DOTACI Z LIBERECKÉHO KRAJE

MIKROREGION JIZERA bude v roce 2016 podpořen dotací z rozpočtu LK na projekt ,,Obnova veřejného osvětlení  MR JIZERA v roce 2016“. Do projektu je zapojeno 9 členských obcí mikroregionu (Sychrov, Ohrazenice, Paceřice, Turnov, Kobyly, Žďárek, Pěnčín, Přepeře a Příšovice) z celkových 16. V rámci projektu dojde např. k rozšíření veřejného osvětlení o nové sloupy, opravě stávajícího veřejného osvětlení, či osazení nových osvětlovacích těles. Realizace projektu je plánována do konce tohoto roku. 

---------------------------------