Projekt "Kompostéry pro Jizeru"Vyvěšeno: 11. 8. 2017
Sejmuto: 1. 8. 2022

Název projektu: Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Jizera

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0002921

Specifický cíl: 3.1 Prevence vzniku odpadů

Zdroj podpory: FS

Zprostředkující subjekt: SFŽP ČR

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 404 257,98 Kč

Výše podpory z fondů Evropské unie: 2 043 619,28 Kč, 85 %

Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 360 638,70 Kč, 15 %

Název příjemce podpory: Mikroregion Jizera

Datum zahájení realizace projektu: 21.6.2017

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.7.2017

Cíl projektu: Předmětem podpory je pořízení zahradních kompostérů pro potřeby domácností nacházející se v katastrálních územích vybraných obcí Mikroregionu Jizera. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení biologicky rozložitelného odpadu rostlinného charakteru o 351,08 t/rok.

Specifikace projektu:

 • 254 ks zahradních kompostérů o objemu 1 400 l
 • 96 ks zahradních kompostérů o objemu 1 050 l
 • 93 ks zahradních kompostérů o objemu 800 l
 • 23 ks zahradních kompostérů o objemu 650 l
 •   2 ks štěpkovačů

Zúčastněné obce:

 • Radimovice
 • Žďárek
 • Sychrov
 • Svijany
 • Přepeře
 • Lažany
 • Svijanský Újezd
 • Čtveřín

Bez názvu.jpg


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 11. 08. 2017 17:26

V ROCE 2018 JSME OPĚT OBDRŽELI DOTACI Z LIBERECKÉHO KRAJE

Tentokrát na projekt s názvem ,, Zvyšování kvality života v MR JIZERA“ . Projektu se zúčastnilo celkem šest členských obcí mikroregionu (Pěnčín, Příšovice, Svijany, Kobyly, Sychrov, Žďárek) a Liberecký kraj nám z Programu obnovy venkova na jeho realizaci schválil dotaci ve výši 1 mil. Kč. Díky dotaci byl např. opraven chodník před budovou ZŠ v Kobylech, opravena střecha budovy Obecního úřadu v Příšovicích nebo zrekonstruováno oplocení hřbitova na Sychrově.  Do konce května bude dále provedena oprava místní komunikace ve Svijanech, oprava střechy budovy Obecního úřadu ve Žďárku a rekonstrukce chodníku v Pěnčíně.

MIKROREGION ZÍSKAL DOTACI Z LIBERECKÉHO KRAJE NA OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

MIKROREGION JIZERA byl v roce 2017 opět finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje z Programu obnovy venkova. V rámci projektu ,,Opravy místních komunikací v MR JIZERA“ byly opraveny vybrané místní komunikace v celkem deseti členských obcích (Svijanský Újezd, Sychrov, Kobyly, Paceřice, Pěnčín, Radimovice, Žďárek, Lažany, Příšovice a Svijany) z celkových šestnácti. Projekt zahrnoval zejména lokální opravy výtluků místních komunikací a plošné opravy asfaltovým betonem. Realizace projektu je plánována do konce září 2018.

NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DÍKY DOTACI Z LIBERECKÉHO KRAJE

MIKROREGION JIZERA bude v roce 2016 podpořen dotací z rozpočtu LK na projekt ,,Obnova veřejného osvětlení  MR JIZERA v roce 2016“. Do projektu je zapojeno 9 členských obcí mikroregionu (Sychrov, Ohrazenice, Paceřice, Turnov, Kobyly, Žďárek, Pěnčín, Přepeře a Příšovice) z celkových 16. V rámci projektu dojde např. k rozšíření veřejného osvětlení o nové sloupy, opravě stávajícího veřejného osvětlení, či osazení nových osvětlovacích těles. Realizace projektu je plánována do konce tohoto roku.