O mikroregionu

Dobrovolný svazek obcí "MIKROREGION JIZERA" byl založen v souladu s ustanoveními §49 až §53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na setkání pověřených zástupců obcí okresu Liberec dne 22.04.2002 ke sdružení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.

V souladu s §151 odst.5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je svazek obcí "Mikroregion Jizera" právním nástupcem "Sdružení obcí Mikroregionu Jizera", které právně vzniklo dne 10.11. 1999.
Mikroregion Jizera leží v jižním cípu okresu Liberec a sousedí se třemi okresy: Jablonec nad Nisou, Semily a Mladá Boleslav. Současně leží na hranici krajů Libereckého a Středočeského. Sousedí s mikroregiony v Libereckém kraji - Podještědí na severu, Podkozákovsko na východě.

Občanská vybavenost

Čtveřín
Kobyly
Lažany
Paceřice Knihovna, mateřská škola
Tenisové kurty
Klubovna hasičské zbrojnice
Pěnčín Sokol Pěnčín
Hokejový klub
SDH, svaz zahrádkářů, včelaři, myslivecké sdružení Hlubočice
Fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Kultruní dům s ubytovnou, restaurace
Přepeře Sokol Přepeře, tenisový klub
Základní a mateřská škola, SDH, divadelní spolek, myslivci
Sokolovna, fotbalové hřiště, tenisové kurty
Příšovice
Radimovice
Soběslavice
Svijanský Újezd Tenisový klub
Knihovna
Beachvolejbal, tenisové kurty, koupaliště, tělocvična
Svijany
Vlastibořice
Žďárek
Turnov
Ohrazenice Sokol Ohrazenice
Knihovna, základní a mateřská škola
Dětské hřiště s atrakcemi
Přepeře
Sychrov SDH, základní škola
Ozdravovna Radostín (pobyt dětí, sportovců atd.)

 

Obce mikroregionu


 

 

MIKROREGION JIZERA ZÍSKAL DOTACI NA NÁKUP KOMUNÁLNÍ TECHNIKY

I v roce 2019 byl Mikroregion finančně podpořen z Programu obnovy venkova Libereckého kraje, a to na nákup komunální techniky pro potřeby členských obcí mikroregionu.

Celkem jsme zakoupili 34 ks techniky od motorových pil, přes hákové kontejnery až po samojízdný mulčovač. Dotace Libereckého kraje na projekt činila téměř 50 % z celkových nákladů projektu, což bylo více jak 900 tis. Kč.

Veškerou komunální techniku zakoupil Mikroregion Jizera a členské obce si ji dle svých potřeb budou vypůjčovat.

Za poskytnutou dotaci děkujeme.

----------------------------------

V ROCE 2018 JSME OPĚT OBDRŽELI DOTACI Z LIBERECKÉHO KRAJE

Tentokrát na projekt s názvem ,, Zvyšování kvality života v MR JIZERA“ . Projektu se zúčastnilo celkem šest členských obcí mikroregionu (Pěnčín, Příšovice, Svijany, Kobyly, Sychrov, Žďárek) a Liberecký kraj nám z Programu obnovy venkova na jeho realizaci schválil dotaci ve výši 1 mil. Kč. Díky dotaci byl např. opraven chodník před budovou ZŠ v Kobylech, opravena střecha budovy Obecního úřadu v Příšovicích nebo zrekonstruováno oplocení hřbitova na Sychrově.  Do konce května bude dále provedena oprava místní komunikace ve Svijanech, oprava střechy budovy Obecního úřadu ve Žďárku a rekonstrukce chodníku v Pěnčíně.

----------------------------------

MIKROREGION ZÍSKAL DOTACI Z LIBERECKÉHO KRAJE NA OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

MIKROREGION JIZERA byl v roce 2017 opět finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje z Programu obnovy venkova. V rámci projektu ,,Opravy místních komunikací v MR JIZERA“ byly opraveny vybrané místní komunikace v celkem deseti členských obcích (Svijanský Újezd, Sychrov, Kobyly, Paceřice, Pěnčín, Radimovice, Žďárek, Lažany, Příšovice a Svijany) z celkových šestnácti. Projekt zahrnoval zejména lokální opravy výtluků místních komunikací a plošné opravy asfaltovým betonem. Realizace projektu je plánována do konce září 2018.

------------------------------------

NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DÍKY DOTACI Z LIBERECKÉHO KRAJE

MIKROREGION JIZERA bude v roce 2016 podpořen dotací z rozpočtu LK na projekt ,,Obnova veřejného osvětlení  MR JIZERA v roce 2016“. Do projektu je zapojeno 9 členských obcí mikroregionu (Sychrov, Ohrazenice, Paceřice, Turnov, Kobyly, Žďárek, Pěnčín, Přepeře a Příšovice) z celkových 16. V rámci projektu dojde např. k rozšíření veřejného osvětlení o nové sloupy, opravě stávajícího veřejného osvětlení, či osazení nových osvětlovacích těles. Realizace projektu je plánována do konce tohoto roku. 

---------------------------------