Obce mikroregionu

 

Čtveřín
Dominantou obce je škola s "Lípou svobody" vysazená v roce 1919. Ve škole je umístěn obecní úřad a nová společenská místnost. Dřevěná zvonička na návsi byla postavena na místě zbourané kaple v šedesátých letech. V Doubí najdeme opravenou kapli sv. Kříže. Nejvíce jabloní v okolí zde bylo vysázeno počátkem 20. století. Tehdy obec obklopovalo téměř šest tisíc stromů. I dnes v obci převládá ovocnářství.
www.ctverin-doubi.cz

 

Kobyly
Po vyznačených cyklotrasách můžete navštívit okolní osady, které jsou položeny v prostředí krásných lesů. Významným charakteristickým rysem místních návsí jsou lipové aleje a několik chráněných lip.
Základní školu na Nechálově často navštěvoval sprsovatel František Kožík. Škole byl položen základní kámen r. 1885. Kaple sv. Havla v Havlovicích je také z 19. stol. Zajímavé je zastavení na rozhledovém místě Tapolina (395 m.n.m.). Starý dřevěný mlýn v Janvocicích a roubená stavení na Kojecku jsou cennými historickými památkami.
www.kobyly-obec.cz

 

Lažany
Původně se v obci pěstovaly "Lažanské okurky", jejich sláva pomalu zašla. Dnes se v obci pěstují jabloně, jejichž plody zpracovává místní moštovna. Za povšimnutí stojí opravený kamenný kříž na návsi. Pro zastavení je ideálním místem návrší U Lipky, odkud je možné vidět hrad Frýdštejn, vrch Kozákov a Hrubokoskalko.

www.obec-lazany.cz

 

Ohrazenice
V obci je vzácná památka označující staré dorpavní cesty tzv. "Pyrám". Je to 6 m vysoký jehlan ohrazený u paty třemi kvádry. Právě ty natočené do směru cest byly původním označením cílů silnic. Křižovatku označuje od r. 1813, o šest let později zde byl postaven i zájezdní hostinec, kde dostavníky vyměňovaly koně. V prostorné konírně, bylo ustájeno 50 koní. Vozkové využívali také služeb zdejší kovárny. Po výstavbě železnice "malé nádraží na Pyrámu" zaniklo.
www.ohrazenice.cz

 

Paceřice
Obec se připomíná už v 16. stol. a je jediná s tímto jménem. Na návsi jsou vzrostlé památné lípy. Náves lemují domky s dochovanou lidovou architekturou. Knížecí řezbář Petr Bušek se syny Dominikem, Konstantinem a Karlem, známějším pod pseudonymem Bohdan Kaminský jako básník a spisovatel, měli sídlo a dílnu v osadě Husa. Osada získala toto jméno podle zájezdního hostince U Divoké Husy.
www.pacerice.cz

 

Pěnčín.jpg

Pěnčín
Obec Pěnčín se poprvé objevuje v roce 1383. Leží v jižní části Liberecka na rozhraní malebného Podještědí a Českého ráje. Skládá se z těchto sedmi sloučených obcí: Albrechtice, Červenice, Kamení, Pěnčín, Střížovice, Vitanovice a Zásada.
Nejvýznamnějším rodákem obce je Václav Laurin, spoluzakladatel firmy Laurin & Klement. Narodil se 27. září 1865 v osadě Kamení v domě čp. 9. Každý sudý rok se koná v kulturním domě výstava „Svátek jablka“.
V obci je dvoutřídní základní škola, mateřská škola, pošta, obecní knihovna, prodejna smíšeného zboží, řeznictví, výrobna lahůdek, kadeřnictví, kosmetika, autoopravna, stanice pohonných hmot a kulturní dům s restaurací a ubytováním.
www.pencin-obec.cz

 

Přepeře
Obec se nachází přímo na hranicích s CHKO Český ráj a poprvé je připomínána v roce 1323. Z historických památek zde najdeme pozdně gotický kostel sv. Jakuba z pol. 16.stol. a několik staveb lidové architektury pojizerského typu.
www.prepere.cz

 

Příšovice
Unikátní ukázkou lidové architektury je zdejší soubor velkých statků - franckých dvorůc. Typické pro oblast Pojizeří mezi Turnovem a Mladou Boleslaví. Pravidelné dvorce jsou patrně největší u nás. Usedlosti se podobají dvorcům ve Francich - v nejbohatších vsích na Mohanu a v Hesenská. Mezi nejzachovalejší chráněné památky patíř Biříkův statek.
www.prisovice.cz

 

Radimovice
Obec sousedí se zámkem Sychrov. Silnici uprostřed obce lemuje lipová alej, jejíž součástí jsou sochy sv. Floriana, sv. Jana Nepomucksého a sv.Vavřince. Z nedaleké vyhlídky u sv.Barbory je krásný výhled na Krkonoše a Český ráj.
Přes údolí říčky Mohelky, byl vybudován železniční viadukt. Dnes je to technická památka o osmi obloucích s rozpětím 9,5 m. Most je široký 11m a dlouhý 120 m.
www.radimovice.cz

 

Soběslavice
Podle pověstí obec založil kníže Soběslav v 11.stol. Dominanstou obce je kaple zasvěcená sv. J. Nepomuckému., strážci zpovědního tajemství. Unikátem této stavby je zvon, jenž je ještě starěí než samotná kaple, která byla vystavěná v roce 1831. Kousek za obcí je krásná, 200 let stará, Šimonova borovice lesní, která je nejmohutnější z chráněných borovic v kraji. V osadě Padařovice se začátkem srpna koná na návsi u kapličky tradiční a dnes již vyhlášená slavnost s dechovkou, domácími koláči a s domácími uzenářskými specialitami.
www.sobeslavice.cz

 

Svijanský Újezd
Střed obce tvoří náves s 28 lipami a kostelík z r. 1868 v pseudogotickém slohu. Nejstarší část obce jsou tzv. "Chaloupky", kde najdeme obydlí ze 17. stol. Obec je rodištěm básníka V.J.Picka. I zde se lidé dlouho věnují ovocnářství a zelinářství. Nejvíce obec proslavily tradiční slavnosti Svijanského piva, které se konají ve zdejším sportovním areálu v polovině července.
www.svijanskyujezd.cz

 

Svijany
Dominantou obce je Svijanský zámek v raně renesanční podobě z r. 1578, postavený Vartenberky. Je dvoukřídlý v pravém úhlu, na dvorní straně jižního křídla jsou zazděné arkády. V r. 1768 byla síň přesvavěna na kapli, vyzdobena nástěnými malbami. Okolo zámku je vzrostlý park. Svijanský pivovar byl založen roku 1564 a dnes se řadí mezi nejstarší v ČR. Pivo se zde vyrábí klasickou technologií, zachovává si charakter plzeňského typu a bylo oceněno na mnoha prestižních soutěžích. Dnes pivovar nabízí prohlídky varny a posezení v pivovarské hospodě či letní terase, obchod s výrobky a suvenýry. Na začátku obce si můžete prohlédnout vojenský hřbitov z Prusko-rakouské války. Je zde pochováno 134 vojáků a 4 důstojníci, kteří zahynuli při bitvě o Svijanský most v noci z 26. na 27. 6.1866. Rodiště malíře Jana Prouska, kerý v r. 1886 založil Muzeum Českého ráje v Turnově.
www.obecsvijany.cz

 

Sychrov
Ves se poprvé připomíná ve 14.stol. Původní Svajkovské panství prošlo rukama několika majitelů. V 18. stol. ves zanikla a vystavěný zámek byl pojmenován Sychrov. Konečnou podobu získal zámek za vlastnictví Rohanů, kteří emigrovali do Čech po Velké francouzské revoluci. Zámek je jednou z nejvýznamnějších architektur ve stylu romantické novogotiky francouzského typu u nás. Interiéry jsou bohatě zdobeny řezbářskou výzdobou od P.Buška. V zámku je také největší sbírka rfancouzské portrétní malby ve střední Evropě.Anglický park patří mezí nejkrásnější a nejbohatší v ČR. Čsto zde pobývali velikáni české hudby J.Suk a A.Dvořák.
www.obecsychrov.cz

 

Turnov
Město Turnov bylo založeno kolem roku 1250 Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticů. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1972. Turnov leží v tzv. Turnovské pahorkatině, na obou březích středního toku řeky Jizery, v centru nádherné krajiny Českého ráje. Díky své poloze je město označováno jako „Srdce českého ráje“. Podrobnosti

 

Vlastibořice
Podle archeologických nálezů je obec jedním z nejstarších sídlišť v kraji. Z 12.stol se zachoval kostal sv. Kateřiny s kamenným olátřem. Uvnitř najdeme Křížovou cestu od významného řezbáře P.buška, který pracoval na Sychrovském zámku. Dřevěná zvonice 17 m vysoká je ojedinělou stavbou ze 16 stol. Ke stavbě bylo použito hlavně dubové dřevo. Ze tří zvonů dnes zůstal pouze Václav (r. 1450).Adamova lípa je nejstarší v celém kraji, stáří je odhadováno na úctyhodných 750 let. Za zhlédnutí stojí bývalý Beranův mlýn u Mohelky, náves na Jivině s kapli a rybníkem.
www.vlastiborice.cz

 

Žďárek
Obec vznikla "žďářením" lesů na pole. Nejvyšším místem je vyvýšenina (488 m.n.m.). Zdejší krajinou pochodovala ruská armáda proti Napoleonovi, ale i pruská armáda v r 1866. Za 2. sv. války tudy vedla protektorátní hranice. Nově je opravena a nasvíce kaplička Cyrila a Metoděje.
www.zdarek.net

MIKROREGION JIZERA ZÍSKAL DOTACI NA NÁKUP KOMUNÁLNÍ TECHNIKY

I v roce 2019 byl Mikroregion finančně podpořen z Programu obnovy venkova Libereckého kraje, a to na nákup komunální techniky pro potřeby členských obcí mikroregionu.

Celkem jsme zakoupili 34 ks techniky od motorových pil, přes hákové kontejnery až po samojízdný mulčovač. Dotace Libereckého kraje na projekt činila téměř 50 % z celkových nákladů projektu, což bylo více jak 900 tis. Kč.

Veškerou komunální techniku zakoupil Mikroregion Jizera a členské obce si ji dle svých potřeb budou vypůjčovat.

Za poskytnutou dotaci děkujeme.

----------------------------------

V ROCE 2018 JSME OPĚT OBDRŽELI DOTACI Z LIBERECKÉHO KRAJE

Tentokrát na projekt s názvem ,, Zvyšování kvality života v MR JIZERA“ . Projektu se zúčastnilo celkem šest členských obcí mikroregionu (Pěnčín, Příšovice, Svijany, Kobyly, Sychrov, Žďárek) a Liberecký kraj nám z Programu obnovy venkova na jeho realizaci schválil dotaci ve výši 1 mil. Kč. Díky dotaci byl např. opraven chodník před budovou ZŠ v Kobylech, opravena střecha budovy Obecního úřadu v Příšovicích nebo zrekonstruováno oplocení hřbitova na Sychrově.  Do konce května bude dále provedena oprava místní komunikace ve Svijanech, oprava střechy budovy Obecního úřadu ve Žďárku a rekonstrukce chodníku v Pěnčíně.

----------------------------------

MIKROREGION ZÍSKAL DOTACI Z LIBERECKÉHO KRAJE NA OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

MIKROREGION JIZERA byl v roce 2017 opět finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje z Programu obnovy venkova. V rámci projektu ,,Opravy místních komunikací v MR JIZERA“ byly opraveny vybrané místní komunikace v celkem deseti členských obcích (Svijanský Újezd, Sychrov, Kobyly, Paceřice, Pěnčín, Radimovice, Žďárek, Lažany, Příšovice a Svijany) z celkových šestnácti. Projekt zahrnoval zejména lokální opravy výtluků místních komunikací a plošné opravy asfaltovým betonem. Realizace projektu je plánována do konce září 2018.

------------------------------------

NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DÍKY DOTACI Z LIBERECKÉHO KRAJE

MIKROREGION JIZERA bude v roce 2016 podpořen dotací z rozpočtu LK na projekt ,,Obnova veřejného osvětlení  MR JIZERA v roce 2016“. Do projektu je zapojeno 9 členských obcí mikroregionu (Sychrov, Ohrazenice, Paceřice, Turnov, Kobyly, Žďárek, Pěnčín, Přepeře a Příšovice) z celkových 16. V rámci projektu dojde např. k rozšíření veřejného osvětlení o nové sloupy, opravě stávajícího veřejného osvětlení, či osazení nových osvětlovacích těles. Realizace projektu je plánována do konce tohoto roku. 

---------------------------------