Obce mikroregionu

 

Čtveřín
Dominantou obce je škola s "Lípou svobody" vysazená v roce 1919. Ve škole je umístěn obecní úřad a nová společenská místnost. Dřevěná zvonička na návsi byla postavena na místě zbourané kaple v šedesátých letech. V Doubí najdeme opravenou kapli sv. Kříže. Nejvíce jabloní v okolí zde bylo vysázeno počátkem 20. století. Tehdy obec obklopovalo téměř šest tisíc stromů. I dnes v obci převládá ovocnářství.
www.ctverin-doubi.cz

 

Kobyly
Po vyznačených cyklotrasách můžete navštívit okolní osady, které jsou položeny v prostředí krásných lesů. Významným charakteristickým rysem místních návsí jsou lipové aleje a několik chráněných lip.
Základní školu na Nechálově často navštěvoval sprsovatel František Kožík. Škole byl položen základní kámen r. 1885. Kaple sv. Havla v Havlovicích je také z 19. stol. Zajímavé je zastavení na rozhledovém místě Tapolina (395 m.n.m.). Starý dřevěný mlýn v Janvocicích a roubená stavení na Kojecku jsou cennými historickými památkami.
www.kobyly-obec.cz

 

Lažany
Původně se v obci pěstovaly "Lažanské okurky", jejich sláva pomalu zašla. Dnes se v obci pěstují jabloně, jejichž plody zpracovává místní moštovna. Za povšimnutí stojí opravený kamenný kříž na návsi. Pro zastavení je ideálním místem návrší U Lipky, odkud je možné vidět hrad Frýdštejn, vrch Kozákov a Hrubokoskalko.

www.obec-lazany.cz

 

Ohrazenice
V obci je vzácná památka označující staré dorpavní cesty tzv. "Pyrám". Je to 6 m vysoký jehlan ohrazený u paty třemi kvádry. Právě ty natočené do směru cest byly původním označením cílů silnic. Křižovatku označuje od r. 1813, o šest let později zde byl postaven i zájezdní hostinec, kde dostavníky vyměňovaly koně. V prostorné konírně, bylo ustájeno 50 koní. Vozkové využívali také služeb zdejší kovárny. Po výstavbě železnice "malé nádraží na Pyrámu" zaniklo.
www.ohrazenice.cz

 

Paceřice
Obec se připomíná už v 16. stol. a je jediná s tímto jménem. Na návsi jsou vzrostlé památné lípy. Náves lemují domky s dochovanou lidovou architekturou. Knížecí řezbář Petr Bušek se syny Dominikem, Konstantinem a Karlem, známějším pod pseudonymem Bohdan Kaminský jako básník a spisovatel, měli sídlo a dílnu v osadě Husa. Osada získala toto jméno podle zájezdního hostince U Divoké Husy.
www.pacerice.cz

 

Pěnčín.jpg

Pěnčín
Obec Pěnčín se poprvé objevuje v roce 1383. Leží v jižní části Liberecka na rozhraní malebného Podještědí a Českého ráje. Skládá se z těchto sedmi sloučených obcí: Albrechtice, Červenice, Kamení, Pěnčín, Střížovice, Vitanovice a Zásada.
Nejvýznamnějším rodákem obce je Václav Laurin, spoluzakladatel firmy Laurin & Klement. Narodil se 27. září 1865 v osadě Kamení v domě čp. 9. Každý sudý rok se koná v kulturním domě výstava „Svátek jablka“.
V obci je dvoutřídní základní škola, mateřská škola, pošta, obecní knihovna, prodejna smíšeného zboží, řeznictví, výrobna lahůdek, kadeřnictví, kosmetika, autoopravna, stanice pohonných hmot a kulturní dům s restaurací a ubytováním.
www.pencin-obec.cz

 

Přepeře
Obec se nachází přímo na hranicích s CHKO Český ráj a poprvé je připomínána v roce 1323. Z historických památek zde najdeme pozdně gotický kostel sv. Jakuba z pol. 16.stol. a několik staveb lidové architektury pojizerského typu.
www.prepere.cz

 

Příšovice
Unikátní ukázkou lidové architektury je zdejší soubor velkých statků - franckých dvorůc. Typické pro oblast Pojizeří mezi Turnovem a Mladou Boleslaví. Pravidelné dvorce jsou patrně největší u nás. Usedlosti se podobají dvorcům ve Francich - v nejbohatších vsích na Mohanu a v Hesenská. Mezi nejzachovalejší chráněné památky patíř Biříkův statek.
www.prisovice.cz

 

Radimovice
Obec sousedí se zámkem Sychrov. Silnici uprostřed obce lemuje lipová alej, jejíž součástí jsou sochy sv. Floriana, sv. Jana Nepomucksého a sv.Vavřince. Z nedaleké vyhlídky u sv.Barbory je krásný výhled na Krkonoše a Český ráj.
Přes údolí říčky Mohelky, byl vybudován železniční viadukt. Dnes je to technická památka o osmi obloucích s rozpětím 9,5 m. Most je široký 11m a dlouhý 120 m.
www.radimovice.cz

 

Soběslavice
Podle pověstí obec založil kníže Soběslav v 11.stol. Dominanstou obce je kaple zasvěcená sv. J. Nepomuckému., strážci zpovědního tajemství. Unikátem této stavby je zvon, jenž je ještě starěí než samotná kaple, která byla vystavěná v roce 1831. Kousek za obcí je krásná, 200 let stará, Šimonova borovice lesní, která je nejmohutnější z chráněných borovic v kraji. V osadě Padařovice se začátkem srpna koná na návsi u kapličky tradiční a dnes již vyhlášená slavnost s dechovkou, domácími koláči a s domácími uzenářskými specialitami.
www.sobeslavice.cz

 

Svijanský Újezd
Střed obce tvoří náves s 28 lipami a kostelík z r. 1868 v pseudogotickém slohu. Nejstarší část obce jsou tzv. "Chaloupky", kde najdeme obydlí ze 17. stol. Obec je rodištěm básníka V.J.Picka. I zde se lidé dlouho věnují ovocnářství a zelinářství. Nejvíce obec proslavily tradiční slavnosti Svijanského piva, které se konají ve zdejším sportovním areálu v polovině července.
www.svijanskyujezd.cz

 

Svijany
Dominantou obce je Svijanský zámek v raně renesanční podobě z r. 1578, postavený Vartenberky. Je dvoukřídlý v pravém úhlu, na dvorní straně jižního křídla jsou zazděné arkády. V r. 1768 byla síň přesvavěna na kapli, vyzdobena nástěnými malbami. Okolo zámku je vzrostlý park. Svijanský pivovar byl založen roku 1564 a dnes se řadí mezi nejstarší v ČR. Pivo se zde vyrábí klasickou technologií, zachovává si charakter plzeňského typu a bylo oceněno na mnoha prestižních soutěžích. Dnes pivovar nabízí prohlídky varny a posezení v pivovarské hospodě či letní terase, obchod s výrobky a suvenýry. Na začátku obce si můžete prohlédnout vojenský hřbitov z Prusko-rakouské války. Je zde pochováno 134 vojáků a 4 důstojníci, kteří zahynuli při bitvě o Svijanský most v noci z 26. na 27. 6.1866. Rodiště malíře Jana Prouska, kerý v r. 1886 založil Muzeum Českého ráje v Turnově.
www.obecsvijany.cz

 

Sychrov
Ves se poprvé připomíná ve 14.stol. Původní Svajkovské panství prošlo rukama několika majitelů. V 18. stol. ves zanikla a vystavěný zámek byl pojmenován Sychrov. Konečnou podobu získal zámek za vlastnictví Rohanů, kteří emigrovali do Čech po Velké francouzské revoluci. Zámek je jednou z nejvýznamnějších architektur ve stylu romantické novogotiky francouzského typu u nás. Interiéry jsou bohatě zdobeny řezbářskou výzdobou od P.Buška. V zámku je také největší sbírka rfancouzské portrétní malby ve střední Evropě.Anglický park patří mezí nejkrásnější a nejbohatší v ČR. Čsto zde pobývali velikáni české hudby J.Suk a A.Dvořák.
www.obecsychrov.cz

 

Turnov
Město Turnov bylo založeno kolem roku 1250 Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticů. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1972. Turnov leží v tzv. Turnovské pahorkatině, na obou březích středního toku řeky Jizery, v centru nádherné krajiny Českého ráje. Díky své poloze je město označováno jako „Srdce českého ráje“. Podrobnosti

 

Vlastibořice
Podle archeologických nálezů je obec jedním z nejstarších sídlišť v kraji. Z 12.stol se zachoval kostal sv. Kateřiny s kamenným olátřem. Uvnitř najdeme Křížovou cestu od významného řezbáře P.buška, který pracoval na Sychrovském zámku. Dřevěná zvonice 17 m vysoká je ojedinělou stavbou ze 16 stol. Ke stavbě bylo použito hlavně dubové dřevo. Ze tří zvonů dnes zůstal pouze Václav (r. 1450).Adamova lípa je nejstarší v celém kraji, stáří je odhadováno na úctyhodných 750 let. Za zhlédnutí stojí bývalý Beranův mlýn u Mohelky, náves na Jivině s kapli a rybníkem.
www.vlastiborice.cz

 

Žďárek
Obec vznikla "žďářením" lesů na pole. Nejvyšším místem je vyvýšenina (488 m.n.m.). Zdejší krajinou pochodovala ruská armáda proti Napoleonovi, ale i pruská armáda v r 1866. Za 2. sv. války tudy vedla protektorátní hranice. Nově je opravena a nasvíce kaplička Cyrila a Metoděje.
www.zdarek.net

V ROCE 2018 JSME OPĚT OBDRŽELI DOTACI Z LIBERECKÉHO KRAJE

Tentokrát na projekt s názvem ,, Zvyšování kvality života v MR JIZERA“ . Projektu se zúčastnilo celkem šest členských obcí mikroregionu (Pěnčín, Příšovice, Svijany, Kobyly, Sychrov, Žďárek) a Liberecký kraj nám z Programu obnovy venkova na jeho realizaci schválil dotaci ve výši 1 mil. Kč. Díky dotaci byl např. opraven chodník před budovou ZŠ v Kobylech, opravena střecha budovy Obecního úřadu v Příšovicích nebo zrekonstruováno oplocení hřbitova na Sychrově.  Do konce května bude dále provedena oprava místní komunikace ve Svijanech, oprava střechy budovy Obecního úřadu ve Žďárku a rekonstrukce chodníku v Pěnčíně.

MIKROREGION ZÍSKAL DOTACI Z LIBERECKÉHO KRAJE NA OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

MIKROREGION JIZERA byl v roce 2017 opět finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje z Programu obnovy venkova. V rámci projektu ,,Opravy místních komunikací v MR JIZERA“ byly opraveny vybrané místní komunikace v celkem deseti členských obcích (Svijanský Újezd, Sychrov, Kobyly, Paceřice, Pěnčín, Radimovice, Žďárek, Lažany, Příšovice a Svijany) z celkových šestnácti. Projekt zahrnoval zejména lokální opravy výtluků místních komunikací a plošné opravy asfaltovým betonem. Realizace projektu je plánována do konce září 2018.

NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DÍKY DOTACI Z LIBERECKÉHO KRAJE

MIKROREGION JIZERA bude v roce 2016 podpořen dotací z rozpočtu LK na projekt ,,Obnova veřejného osvětlení  MR JIZERA v roce 2016“. Do projektu je zapojeno 9 členských obcí mikroregionu (Sychrov, Ohrazenice, Paceřice, Turnov, Kobyly, Žďárek, Pěnčín, Přepeře a Příšovice) z celkových 16. V rámci projektu dojde např. k rozšíření veřejného osvětlení o nové sloupy, opravě stávajícího veřejného osvětlení, či osazení nových osvětlovacích těles. Realizace projektu je plánována do konce tohoto roku.